| strona główna | życie szkoły | galeria | administracja |
szukaj:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZESPÓŁ SZKÓŁ - PATRON SZKOŁY - Kalendarium
1798-24 XII - Urodził się prawdopodobnie w Zaosiu, Adam Bernard Mickiewicz, syn Mikołaja i Barbary z Majewskich.

1807-VIII - Rozpoczęcie przez Mickiewicza nauki w szkole dominikańskiej w Nowogródku

1811-IX-X Nad Nowogródkiem pojawiła się kometa. X - Pożar miasta, choroba ojca.

1812-28 V-śmierć Mikołaja Mickiewicza. 4 VII - Do Nowogródka wkraczają wojska pod wodzą króla Westfalii Hieronima i ks.Józefa Poniatowskiego XII - Barbara Mickiewiczowa wraz z dziećmi przenosi się do drewnianej oficyny.

1813-Przerwa w nauce, pobyt w Rucie u Medarda Rostockiego.

1815-VII - Ukończenie szkoły.Publiczny egzamin

29 IX - Immatrykulacja na Uniwersytecie Wileńskim.

1816-9 VII - Mickiewicz uzyskuje stopień kandydata filozofii

1817-III - Mickiewicz rozpoczyna przekład "Dziewicy orleańskiej" Woltera 13 X - Pierwsze posiedzenie Towarzystwa Filomatów

1818-VII - W "Tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza 26 IX - Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Mickiewicz odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios".

1819-VI - Mickiewicz zdaje egzamin magisterski.

VII-VIII - Pierwszy pobyt w Szczorsach u Chreptowicza i w Tuhanowiczach u Wereszczaków. IX - Objęcie obowiązków nauczyciela w powiatowej szkole w Kownie. Znajomość z Kowalskim, praca nad "Demostenesem", pierwsze ballady.

1820-18 V - Pierwszą majówkę "Promienistych" otwarto pieśnią "Hej radością oczy błysną".

21 X - Umiera Barbara Mickiewiczowa. XII - Powstaje "Oda do młodości", Mickiewicz rozpoczyna pisać II cz. "Dziadów".

1821-14 II - Tuhanowicze. |lub Maryli Wereszczakównę z Wawrzyńcem Puttkamerem. 29 IV - Powstaje wiersz "Żeglarz". IX-XII - Rozpoczyna pisać IV cz. "Dziadów". Działalność w tajnych stowarzyszeniach, spotkania z Marylą Puttkamerową.

1822-IV - Ukazuje się wiersz "Do Joachima Lelewela". IV-V - śledztwo w sprawie "Promienistych. Ukazuje się 1 tom "Poezji" Mickiewicza. 13 IX - Na uroczystym otwarciu roku szkolnego w Kownie Mickiewicz mówi "O celu nabywania i używania nabytej potem nauki". XII - Mickiewicz przepisuje "Grażynę".

1823-II - Zakończenie II cz. "Dziadów", "Upiór

3 V - Uczniowie gimnazjum piszą na tablicy "Vivat Konstytucja 3 Maja". Rozpoczyna się Śledztwo. 4 XI - Aresztowanie Mickiewicza, Zana i innych. 24 XII - Noc wigilijna w celi Mickiewicza w klasztorze Bazylianów zamienionym w więzienie.

1824-21 IV - Mickiewicz uwolniony za poręczeniem Lelewela, po złożeniu deklaracji lojalności. VII-VIII - Pobyt w Połądze. 26 VIII - śmierć dr. Becu od pioruna

12 VIII - Carskie Sioło. Car Aleksander I zatwierdza wyrok na Filaretów. 25 X - Wyjazd Mickiewicza z innymi zesłańcami do Rosji.

XI - Przybycie do Petersburga.

1825-17 II - Wyjazd do Odessy. VIII-X - Wycieczka z Odessy na Krym. 12 XII - Przyjazd do Moskwy.

1826-Ukończenie i wydanie "Sonetów'

1827-XII - Wyjazd tymczasowy Mickiewicza do Petersburga.

1828-21 II - Wychodzi "Konrad Wallenrod".

11 V - Towiański w wileńskim kościele Bernardynów doznaje pierwszego objawienia.

1829-II - Petersburg.Ukazuje się nowa pomnożona edycja dzieł Mickiewicza ze wstępem "O krytykach i recenzentach warszawskich. 15 V - Mickiewicz wypływa z Kronsztadu na pokładzie "Jerzego IV". 1 VI - Przypłynięcie do Travemunde. 6 VI - Przybycie do Berlina (podróż do Drezna i Pragi). 17 VIII-1 IX - Pobyt z Odyńcem u Goethego w Weimarze. 25 IX - Na przełęczy w Splugen. 18 XI - Przybycie do Rzymu.

1830-V - Wycieczka do Neapolu, Pompei i na Sycylię 1 VII - Wyprawa z Odyńcem do Szwajcari 4 VII - Po drodze, w Asyżu, Mickiewicz ogląda frezki Giotta i Cimabuego. VII-3 IX-Piesze wycieczki po Szwajcarii, w towarzystwie Odyńca, i poznanego wtedy Krasińskiego. X-Mediolan. Pożegnanie z Ankwiczami. Samotny powrót do Rzymu.

1831-ok. 19 IV - Wyjazd Mickiewicza z Rzymu. V - Pobyt w Paryżu. VII-VIII - Podróż przez Lipsk i Drezno do Wielkopolski VIII - Próba przekroczenia granicy na Prośnie 23 XII - Spotkanie z bratem Franciszkiem Mickiewiczem w Łukowie.

1832-III - Przybycie do Drezna. 23 III - Wiersz "Śniła się zima", list do Lelewela. III-V - Powstaje III cz. "Dziadów". 23 VI-30 VII - Podróż z Drezna przez Norymbergę, Strasburg, Chalons-sur-Marne do Paryża. 31 VII - Przybycie do Paryżą, spotkanie z Lelewelem, znajomość z Józefem Bohdanem Zaleskim. IX- poł.XI - Powstają "Księgi narodu i Księgi pielgrzymstwa polskiego". Pisanie pierwszych ksiąg "Pana Tadeusza".

1833-1 IV - pocz. VII Mickiewicz redaguje "Pielgrzyma Polskiego". 8 VII - Przybycie Mickiewicza do Bex w Szwajcarii, gdzie oczekiwał go chory Garczyński. 20 IX - awiniom. Śmierć Garczyńskiego. 16 X - Powrót do Paryża. Od X - Praca nad V-XII księgami "Pana Tadeusza".

1834-13 II - Ukończenie pisania "Pana Tadeusza". ok. 20 VI - Ukończenie druku "Pana Tadeusza". 28 VI - Celina Szymanowska przybywa do Paryża. 22 VII - Ślub Mickiewiczów w 22. urodziny Celiny. 19 XII - Utworzenie Związku Braci Zjednoczonych.

1835-7 IX - Narodziny córki Mickiewiczów, Marii. Praca nad "Historią Polski".

1836-15 II - Paryż. Otwarcie Domku Jońskiego przy Notr-Dame 11. IV-20 X - Pobyt w Domont, praca nad "Historią Polski".

1837-VIII - Teatr Porcie Saint-Martin przygotowuje "Konfederatów barskich". Do przedstawienia nie doszło. Przełom 1837/38. Praca nad "Historią Polski".

1837-27 VI - Narodziny syna Władysława. 10 X - Mickiewicz wyjeżdżą do Lozanny starać się o posadę profesora. 4 XI - Ostry atak choroby psychicznej Celiny Mickiewiczównej. 9 XI - Powrót do Paryża. XII - Celina w domu zdrowia w Vanves.

1839-11 VI - Wyjazd Mickiewiczów do Lozanny. 12 XI - Wykład inauguracyjny Mickiewicza na katedrze literatury łacińskiej. 1839-1840 - Powstają liryki lozańskie.

1840-24 V - Narodziny drugiej córki, Heleny. 26 VI - Ceremonia instalacji Mickiewicza jako profesora literatury łacińskiej. 4 X - Oficjalna rezygnacja z katedry w Lozannie. 13 X - Powrót Mickiewicza do Paryża. 15 XI - Nominacja Mickiewicza na katedrę języka i literatury słowiańskiej w College de France jako profesora tymczasowego. 22 XII - Pierwszy wykład Mickiewicza w College de France. 25 XII - uczta u Januszkiewicza, improwizacje Mickiewicza i Słowackiego.

1841-30 VII - Pierwsza wizyta Towiańskiego u Mickiewicza. 27 XI - Po nabożeństwie w katedrze Notr-Dame Towiański publicznie ogłasza enigontom "Sprawę Bożą"

1842-26 III - W Rzymie konstytuuje się Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców. 3 V - Narodziny syna Mickiewiczów, Aleksandra. 4 V - W Nnterre Mickiewicz otrzymuje Medal Sprawy. 31 X-1 XI - Mickiewicz pisze "Słowa Najświętszej Panny".

1843-5 VIII - Bruksela. Towiański z rodziną udaje się do Rzymu. Mickiewicz towarzyszy im do Szwajcarii. 1 X - Mickiewicz w Paryżu. 21 X Wydalenie Towiańskiego z Rzymu przez policję papieską. 1 XI - Paryż rue d'Amsterdam . Zebranie Koła. Relacja Mickiewicza z podróży z Towiańskim. 22 XII - Pierwszy wykład IV kursu w College de France.

1844-6 III - Mickiewicz zgłasza rezygnację ze stanowiska prezesa Wydziału Historycznego. 28 V - Ostatni wykład w College de France. Mickiewicz rozdaje litografię z wizerunkiem Napoleona nad mapą Europy.

1845-7 IV - Narodziny syna Jana Gwalberta Donata, piątego dziecka Mickiewiczów. 17 V-Vii - Pobyt Mickiewicza w Szwajcarii, nieporozumienie Towiańskim. W Paryżu Pilichowski chce przejąć władzę w Kole. 12 VII - Przyjazd Mickiewicza do Paryża.

1846-4 II - Wyjazd Mickiewicza i Eustazhego Januszkiewicza do Szwajcarii. 8 II-7 IV - Mickiewicz zrywa z Towiańskim. X-XII - Powrót Mickiewicza do pracy nad "Historią Polski". 30 XI - Akt założenia odrębnego Koła kierowanego przez Mickiewicza (podpisało ten akt 21 osób, wśród nich Celina).

1847-15 II - Mickiewicza udziela religijnego ślubu Julianowi i Aleksandrynie Łąckim. 12 V - W odpowiedzi na pojednawczy list Towiańskiego Mickiewicz wyjaśnia powody zerwania. 9 VII-10 IX - Pobyt Mickiewiczów nad morzem w Langrune. 3 X - Projekt wyjazdu Mickiewicza do Rzymu z misją do Piusa IX zyskuje poparcie jego Koła.

1848-22 I - Wyjazd Mickiewicza do Rzymu. 21 II - Pierwsze spotkanie z Makryną Mieczysławską. 5 III - Audiencja Mickiewicza u Piusa IX. 25 III - Druga aud. papieża. 29 III - Zawiązanie się zastępu Polskiego. Przedstawienie "Składu zasad". 10 IV - Mickiewicz opuszcza na czele Legionu. 11 IV - Z Paryża wyrusza 300-osobowa grupa ochotników dowodzona przez Michała Kamieńskiego. 4 V - spotkanie Mickiewicza z Mazzinim. I-VI - Mediolan. Spotkanie Legionu Mickiewicza z legionistami pod dowództwem Kamieńskiego. 25 VI - Mickiewiczżegna się z Legionem i wyrusza przez Szwajcarię do Paryża. 10 VII - powrót do Paryża. 11 VII - Paryż. Aresztowanie Towiańskiego. 6 IX - Uwolnienie Towiańskiego.

1849-15 III - Wychodzi pierwszy numer "La Tribune des Peuples" ("Trybuny Ludów"). 1 IX - Wznowienie "Trybuny Ludów". 16 X - Mickiewicz wraz z innymi Polakami ustępuje z redakcji "Trybuny". 10 XI - Ukazuje się ostatni 158 numer "Trybuny Ludów".

1850-Przyjazd Zofii Szymanowskiej do Mickiewiczów. 2-29 IX - Mickiewicz w Hawrze na kąpielach morskich. 20 XII - Narodziny szóstego dziecka Mickiewiczów, Jozefa Teofila Rafała.

1851-19 VII-14 VIII - Wyjazd na wypoczynek do Fontainebleau. 25 VII - Mickiewicz dowiaduje się o śmierci Jana Czeczota, który umarł w Druskiennikach w sierpniu 1847 r. 1 IX - Wyjazd z Władysławem Mickiewiczem do Hawru.

1852-12 IV - Dekret o pozbawieniu katedr Mickiewicza, Micheleta i Quineta. 28 VII - Mickiewicz prezyduje na uczcie ku czci Aleksandra Chodźki i ukazania się jego "Gramatyki perskiej". 30 X - Nominacja na bibliotekarza w Bibliotece Arsenału podpisana przez ministra oświecenia. 30 XI - Rozpoczęcie pracy w bibliotece

1853-17 II - Mickiewicz rozpoczyna działalność w Radzie Szkoły Polskiej. VII - Wyjazd na letnisko do Montgeron. 15 XII - Mickiewicz dyktuje "Memoriał o Andrzeju Towiańskim", zawierający apologię Mistrza.

1854-27 II - Śmierć ks. Lamennais'ego. 12 XI - Audiencja Czartoryskiego u Napoleona III. Przedłożenie noty Mickiewicza "O położeniu Rygi"

1855-5 III - Śmierć Celiny Mickiewiczowej. 7 VII - Śmierć Tomasza Zana w Kochaczynie na Białorusi. 11 IX - Wyjazd Mickiewicza na Wschód. 22 IX - Przybycie do Konstantynopola. 6-7 X - Pobyt w Burgas u Sadyka Paszy. 26 XI - Śmierć Mickiewicza w Konstantynopolu
Ostatnia modyfikacja: 30.06.2009

ˆˆˆˆˆˆˆ(c)2009 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Design by Adam Matysiak. | admin
0.014 |