| strona główna | życie szkoły | galeria | administracja |
szukaj:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZESPÓŁ SZKÓŁ - UE - Gotowi na przyszłość

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej realizuje projekt
 „
Gotowi na przyszłość
współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość realizowanego projektu to: 340 866,59 zł.
Środki w całości pochodzą z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

         

Celem projektu jest wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno –przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nowoczesnych technik ICT.

W projekcie udział bierze 230 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

Zostań przedsiębiorcą

W zajęciach uczestniczy 15 uczniów, którzy zdobędą wiedzę praktyczną i teoretyczną nt rozpoczęcia działalności gospodarczej, wyboru zawodu, wzbogacą swoje kompetencje w zakresie komunikacji, współpracy w grupie i radzenia sobie ze stresem. Na zajęcia zostaną zaproszeni pracownicy m.in. US, ZUS. Odbędą się wyjazdy do zakładów pracy. 

Kurs języka angielskiego „Festivals and Special Days”

Kurs przeznaczony jest dla 30 uczniów, którzy będą posługiwać się językiem w praktyce, poznają popularne święta krajów anglojęzycznych. Będą uczestniczyć również  w 3 dniowym obozie językowym .

Klub wielbicieli przyrody


Uczniowie będą wykonywać samodzielnie eksperymenty przyrodnicze, obserwować i wyciągać wnioski, zgłębiać tajemnice świata na zajęciach badawczych w Akademii Jana Długosza. Będą świadomi odpowiedzialności za środowisko i jego ochronę.  W zajęciach bierze udział 15 uczniów.

Klub Małego Odkrywcy


20 uczniów poprzez zabawę i gry terenowe ,pozna wybrane zagadnienia  z przyrody. Będą zgłębiać tajniki świata przyrody i uczyć się zachowań proekologicznych .

Klub Reportera

Uczniowie nauczą się redagować„Poradnik uczniowski” korzystając  z technik  komputerowych i cyfrowych. Poznają również zasady pracy reporterskiej od kuchni poprzez zajęcia w studiu telewizyjnym w Katowicach. W zajęciach uczestniczy 12 osób.

Komputer przybliża świat

Uczniowie  zdobędą umiejętności  korzystania  z ITC, nauczą się tworzyć dokumenty tekstowe, projekty graficzne  i multimedialne. W zajęciach uczestniczy 20 osób.

Drużyna Młodych Fizyków
15 uczniów pozna  zjawiska fizyczne, poszuka związków między zjawiskami  fizycznymi  a doświadczeniem modelowym, nauczy  się wykonywać eksperymenty fizyczne
.

Biologia bez tajemnic

Uczniowie  będą wykonywać eksperymenty i obserwować przyrodę, wyciągać wnioski, określać związki między stopniem zanieczyszczenia atmosfery a kondycją roślin. W zajęciach uczestniczy 15 osób.

Matematyka w praktyce

45 uczniów nauczy się dostrzegać matematyki w życiu codziennym .

Koło Młodego Chemika

15 uczniów  będzie samodzielnie  wykonywać doświadczenia  dotyczące  zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, żywności.

Klub Obieżyświat

Uczniowie  dzięki zajęciom posiądą umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji  w różnych źródłach, praktycznego wykorzystania wiedzy w zajęciach terenowych. W zajęciach uczestniczy 15 osób.

Kurs języka niemieckiego

15 uczniów nauczy się języka w praktyce, pozna atrakcje turystyczne ,najciekawsze miejsca i najpopularniejsze dyscypliny sportowe krajów niemieckojęzycznych.

Klub informatyki stosowanej

Uczniowie  nauczą się grafiki komputerowej, arkusza kalkulacyjnego ,tworzenia prezentacji multimedialnych ,stron internetetowych. W zajęciach uczestniczy 10 osób.

Angielski dla nastolatków

30 uczniów będzie  posługiwać się językiem angielskim  w praktyce, pozna kulturę krajów anglojęzycznych .

We wszystkich zajęciach  uczestniczy trener komunikacji interpersonalnej  w celu pokonania przez uczniów bariery osobistej i psychologicznej . Praca z trenerem ułatwi zaprezentowanie uczniom wyników swoich prac w trakcie spotkania podsumowującego.

 

                                             

W dniu 18 czerwca 2010 r na hali sportowej w Zespole Szkół odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Na spotkaniu podsumowującym oprócz uczestników projektu byli  również zaproszeni goście oraz pozostali uczniowie szkoły.

Koordynator projektu Pani Dyrektor Danuta Lamik przedstawiła zebranym założenia projektu, które miały na celu zainteresowanie uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, a także przedsiębiorczością, informatyką i techniką oraz językami obcymi. Następnie omówiła realizację projektu.        

                    

                             

Po wystąpieniu koordynatora projektu, poszczególne koła zaprezentowały krótkie scenki humorystyczne dotyczące przeprowadzonych zajęć w ramach projektu.

                                                       

                      

                                          

Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, wszyscy zostali poczęstowani tortem, na którym widniała flaga Unii Europejskiej.

                                                                                                     

Projekt „Gotowi na przyszłość” to już drugi projekt zrealizowany przez Zespół Szkół z programu Kapitał Ludzki  na lata 2007-2013.

Choć zostały już zakończone zajęcia dydaktyczne, to przed Zespołem Zarządzającym jeszcze wiele pracy związanej z zakończeniem i rozliczeniem finansowym projektu.

W ramach zajęć uczestnicy projektu  uczestniczyli w wyjazdach do Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Wisły, Świerklańca, Chorzowa, Mikołowa oraz w wycieczkach po najbliższej okolicy i do zakładów produkcyjnych.

             

 

Odbyły się również zajęcia warsztatowe na akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w redakcji Gazety Wyborczej Częstochowie i  Telewizji Regionalnej w Katowicach.

                                         

Ostatnia modyfikacja: 12.01.2010

ˆˆˆˆˆˆˆ(c)2009 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Design by Adam Matysiak. | admin
0.036 |