| strona główna | życie szkoły | galeria | administracja |
szukaj:
Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
ZESPÓŁ SZKÓŁ - O NAS - Nabór do szkoły
Wykaz miejscowości należących do obwodu Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej
Szkoła Podstawowa:
Wręczyca Wielka, Grodzisko, Pierzchno, Długi Kąt do nr 132, Wręczyca Mała: ul. Długa, ul. Zamkowa do nr 37 (numery nieparzyste) i do nr 32 (numery parzyste), ul. Leśna, ul. Kopalniana, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Nadrzeczna, ul. Kolejowa.

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2010 i 2011
do klas I szkoły podstawowej
 
Do klas I w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców:
  • jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
   albo
  • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła spoza obwodu).
 • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie dzieci do klasy I składają Kartę zgłoszenia dziecka w terminie do 31.03.2017r.
 • Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie dzieci do klasy I składają Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu w terminie do 31.03.2017r.

PLIKI DO POBRANIA:
Karta Zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa
Ostatnia modyfikacja: 24.04.2017

ˆˆˆˆˆˆˆ(c)2009 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Design by Adam Matysiak. | admin
0.016 |